Professionelt bestyrelsesmedlem


Det gode bestyrelsesmedlem finder virksomheden i Henrik. Han er fortrolig med bestyrelsesarbejde gennem 25 år, såvel i familiebestyrelse som i professionelle bestyrelser. Henrik lægger vægt på engagement i virksomheden. Hans vilje og ”drive” baseres på hans intense ønske om at gøre en forskel og skabe udvikling i virksomheden. Som igangsætter og inspirator er han en øjenåbner, der bibringer flere og nye muligheder. At engagere sig 100 pct i en virksomheds bestyrelse kræver tid og en aktiv, vedholdende arbejdsindsats – dette kan og vil Henrik levere som bestyrelsesmedlem.

 

Foruden sin post i familiebestyrelsen har Henrik i en årrække været bestyrelsesmedlem og formand i Østjysk BST, og han har i fire år været medlem af bestyrelsen i Simpson Strong-Tie A/S. For nuværende er han bestyrelsesmedlem i Gustav Østergaards Maskinfabrik A/S, medlem af repræsentantskabet i Jyske Bank samt suppleant til bestyrelsen i UdviklingOdder.

 

Som privatperson har Henrik været medlem og formand for flere grundejerforeninger, og han har på den private grundskole i Odder været bestyrelsens ansvarlige for bygningsvedligehold og udvidelser i en tid, hvor skolen var igennem en kraftig fornyelse.

 

Det gode bestyrelsesmedlem