Konsulentopgaver


Henrik Bentsen tilbyder gennem BENTSEN Management sine kompetencer som konsulent inden for produktions- og strategiudvikling i virksomheder. Henriks drive er netop at gøre en forskel og skabe en udvikling via sine evner som inspirator og igangsætter.

 

Medarbejdere og ledelse får i Henrik en erfaren person, som de i løbet af udviklingsprocessen kan spille ping-pong med. Henrik lægger vægt på, at ledelsen og medarbejderne selv skal drive værket, mens han lytter, stiller uddybende spørgsmål og hjælper med at analysere problemstillingers grundlæggende årsager. Ved at lægge forskellige vinkler på en problemstilling, sikres at virksomheden kommer frem til de rigtige forbedringsmuligheder og får dem implementeret og forankret i hverdagen. ”Verdens bedste inspirator” bliver Henrik kaldt af samarbejdspartneren Søren Rasch Jensen fra DI i 1992. Udsagnet er begrundet i den store spændvidde, der ligger i Henriks analytiske evner og mange kreative ideer.

 

Henriks baggrund for konsulent- og ledelsesrådgivning er mange års erfaring med fra opgaver af denne type kombineret med en efteruddannelse i Lean Leadership fra Dansk Industri og Bestyrelsesformandsuddannelse fra Board Governance. Desuden har Henrik arbejdet i 6 år på Teknologisk Institut, hvor han har været foregangsmand for og hovedansvarlig for implementering af SMED-metoden – en systematisk fremgangsmåde til effektiv reduktion af omstillingstider på produktionsudstyr. Derudover har han arbejdet med de øvrige værktøjerne LEAN-filosofierne i en række virksomheder.

 

På baggrund af sine 14 år som produktionschef og teknisk direktør har Henrik desuden fået stor erfaring vedr. såvel den daglige ledelsesmæssige og praktiske gennemførelse af forbedringsprojekter ud fra LEAN-principperne såvel som indførelse af nogle særdeles avancerede og automatiske produktionsanlæg. I tillæg til dette har han erfaringer med internationalt strategisk indkøb, kvalitetsstyring samt produktudvikling.

 

Også når det drejer sig om internationale erfaringer, kan man trække på Henriks lager af viden, eftersom han løbende i sin karriere har samarbejdet med kolleger i England, Frankrig, Tyskland og USA. Henrik er således forhandlingsvant på både engelsk og tysk.